Garantier

Våra garantier Vad omfattar garantin
Garantier Villkor
Extra garantier
Din bil levereras med 1 månads trafiksäkerhetsgaranti och en gratis prova på försäkring på minst 2 veckor.
Men det finns alltid möjlighet att teckna en extra garanti.

Dessa garantier gäller i hela landet på valfri verkstad och finns i olika omfattningar.
Prata med oss om extra garanti för just den bilen du är intresserad av.